Iscakymly suwuk damper

  • Qualityokary hilli ýuka suwuk damper

    Qualityokary hilli ýuka suwuk damper

    Capyşykly suwuk damperler seýsmiki hadysalaryň kinetiki energiýasyny ýaýradýan we gurluşlaryň arasyndaky täsiri ýeňilleşdirýän gidrawlik enjamlardyr.Olar köptaraply bolup, erkin hereket etmäge, şeýle hem ýel ýükünden, termiki hereketden ýa-da seýsmiki hadysalardan goramak üçin gurluşyň gözegçilikde saklanmagy üçin döredilip bilner.

    Capyşykly suwuk damper ýag silindrinden, porşondan, porşen çybygyndan, asma, orta, çeňňek kellesinden we beýleki esasy böleklerden durýar.Porzin ýag silindrinde özara hereket edip biler.Porzin nemlendiriji gurluş bilen enjamlaşdyrylan we ýag silindri suwuklyk nemlendiriji serişdeden doly.