Gidrawlik Snubber / Shock Absorber

Gysga düşündiriş:

Gidrawlik Snubbers, ýer titremeler, turbinaly syýahatlar, howpsuzlyk / kömekçi klapanyň çykmagy we çalt ýapylmagy ýaly adaty bolmadyk dinamiki şertlerde turbanyň we enjamlaryň hereketine gözegçilik etmek üçin ulanylýan enjamlary çäklendirýär.Garynjanyň dizaýny, adaty iş şertlerinde bir komponentiň erkin ýylylyk hereketine mümkinçilik berýär, ýöne adaty bolmadyk şertde komponenti saklaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GIDRAULIK SNUBBER / ŞOK ABSORBER näme?

Gidrawlik Snubbers, ýer titremeler, turbinaly syýahatlar, howpsuzlyk / kömekçi klapanyň çykmagy we çalt ýapylmagy ýaly adaty bolmadyk dinamiki şertlerde turbanyň we enjamlaryň hereketine gözegçilik etmek üçin ulanylýan enjamlary çäklendirýär.Garynjanyň dizaýny, adaty iş şertlerinde bir komponentiň erkin ýylylyk hereketine mümkinçilik berýär, ýöne adaty bolmadyk şertde komponenti saklaýar.

Gidrawlik snubberleriň / amortizatoryň esasy bölegi

Gidrawlik snubberiň peýda bolmagy

GIDRAULIK SNUBBER / ŞOK ABSORBER nähili işleýär?

Gidrawlik snubberiň esasy işleýän esasy, haýal (adaty) tizlikde porşen gidrawliki suw howdanynyň içinde gidrawlik suwuklygy şol suw howdanynyň öň tarapyna (ýa-da wiza tersine) hereket etmegidir.Impuls ýük ýüze çykanda we porşen ýokary tizlikde hereket etmäge synanyşanda, suw howdanyndaky suwuklygyň hereketini çäklendirýän ýa-da bloklaýan we soň hereket edýän porşini gulplap, bir klapan ýapylar.

GIDRAULIK SNUBBER / ŞOK ABSORBER nirede ulanylýar?

Gidrotehniki turbageçiriji ulgamyň titremesine we ýadro energiýasy taslamalaryna, ýylylyk elektrik taslamalaryna, ýel energiýasy taslamasyna, gün energiýasy taslamasyna, nebithimiýa taslamalaryna, polat senagatyna we beýleki pudaklara yrgyldylara garşy durmak üçin giňden ulanylýar.Turbageçiriji ulgamy we enjamlary zarba ýüküniň zeperlenmeginden netijeli gorap biler.

Umumy amaly ýagdaýlar aşakdakylar:

A, Turbageçirijileriň we enjamlaryň içerki ulgamyndan gelýän zarba./ Suw çekiç;Bug Hammer;/ Howpsuzlyk klapany bilen bug şemaly;

Esasy howa klapanynyň birden ýapylmagy;/ Gazanyň ýarylmagy;/ Turbageçirijiniň döwülmegi / B, turbageçirijileriň we enjamlaryň daşarky ulgamyndan gelýän zarba.

Earthquakeer titremesi;/ Windel ýük;/ Daşardan tötänleýin zarba

Gidrawlik turba turbageçiriji ulgamyny, möhüm nasoslary, möhüm klapanlary, möhüm basyş gämilerini, bug turbinalaryny, esasy goldaw şöhlelerini we ş.m. netijeli gorap biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER