Zawod barada umumy maglumat

Zawod 16,000 inedördül metrden gowrak meýdany we 12000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar, şol sanda 8000 inedördül metrlik iş dükany, ammar, laboratoriýa, gurnama liniýalary ýaly desgalar 1500 inedördül metrden gowrak.Zawod ISO9001, ISO14001 we ISO18001 halkara düzgünlerini kabul etdi.Zawodyň dolandyryşy halkara 5S standartyna esaslanýar.

Ofis

Ofis binasy 1500 inedördül metr.Satyş bölümi, gözleg we barlag bölümi, QC bölüm bölümi, satyn alyş bölümi, mejlisler otagy, arhiw otagy we beýleki işleýän bölümleri enjamlaşdyrýar.

Laboratoriýa merkezi

Laboratoriýa merkezi 360 inedördül metr töweregi meýdany tutýar we esasy wezipesi dürli nemlendiriji enjamlar üçin öndürijilik synaglaryny geçirmekdir.Laboratoriýa yzygiderli bahar asýan enjam üçin synag enjamy, damperler üçin statiki synag enjamy, damperler üçin dinamiki synag enjamy, bahary çekmek we gysmak üçin synag enjamy we 3530KN ýüklemek ukyby bolan dinamiki synag platformasy (iň uly synag platformasy) Hytaýda).Bu synag enjamlarynyň hemmesi ýeterlik derejede dürli ukyply dürli nemlendiriji enjamlar üçin dürli öndürijilik synaglaryny berip biler.

Saklaýyş merkezi

Saklaýyş merkezi 1000 inedördül metr töweregi.Çig mal, ýarym taýýar önümler we taýýar önümleri saklamak üçin ulanylýar.Saklaýyş merkezi halkara 5S standartyna berk eýerýär we ähli amatly ýerler dürli ammar talaplaryna esaslanýar.Ylmy dolandyryş bilen ammar merkezi zawodyň ammar talaplaryna ýeterlik derejede laýyk bolup biler.

Hapasyz ýygnamak ussahanasy

Zawod, gidrawliki snubberler üçin soňky ýygnamak işleri üçin kirsiz ýygnamak ussahanasyny enjamlaşdyrdy.Bu seminar, ýadro derejesini ulanmak üçin gidrawlik snubberleriň ýokary standart talaplaryna laýyk gelýän hünär enjamlary bilen enjamlaşdyrylan aýratyn, aýratyn we hünärli iş ýeridir.