Gözleg we gözleg işleri

(1) esasy tehnologiýalar boýunça gözleg we gözleg

1) ýapyk suwuk damperleriň üçünji neslini gözlemek we ösdürmek.önümiň ygtybarlylygyny we uzak ömrüni hasam gowulandyrýar.

2) yzygiderli damping önüminiň aýratynlyklaryny öwrenmek.süpürýän metbugatyň ýadawlyk aýratynlyklaryny öwreniň we çözgüt tapyň.

3) sürtülme we eddy tok birleşdirilen amortizatorlar, işjeň amortizatorlar we gibrid klapan ulgamy amortizatorlary boýunça gözleg.demir ýol tranzitiniň yrgyldy sesini, durnuklylygyny we howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin ulanylýar.

(2) täze önümleri, täze prosesleri we täze tehnologiýalary ösdürmek

1) ýokary derejeli damperler indi importa bil baglamaz ýaly esasy tehnologiýalary döwmeli.kompaniýanyň bar bolan üçünji nesliň energiýa ýaýramagy damper tehnologiýasy hasam çuňlaşdyrylar we üstünlikler üýtgediler, şeýlelik bilen senagatlaşmagy we daşary ýurt markalarynyň monopoliýasyny bozar.

2) demir ýol tranzit titremesini azaltmak we sesiň peselmegi üçin rezin önümleriň ýerine häzirki energiýany dargatmak tehnologiýasy, adaty passiw amortizatorlaryň ýerine işjeň tehnologiýany ulanmak, gibrid damping ulanmak ýaly gözlegler; demirýol tranzitinde yrgyldy sesini, durnuklylygy we howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin içerki boşlugy doldurmak üçin ýeke gurluşly amortizatorlaryň ýerine elementler.