Bahar howpy

  • Qualityokary hilli bahar üçin ýörite howp

    Qualityokary hilli bahar üçin ýörite howp

    Bahar asýanlar, togtadylan turbalarda we enjamlarda pes ýygylykly yrgyldylary izolirlemek üçin niýetlenendir - titremäniň turba ulgamlary arkaly binanyň gurluşyna geçmeginiň öňüni alar.Önümler meýdançada tanamak aňsatlygy üçin reňkli kodlanan polat çeşmesini öz içine alýar.21ük 21 - 8,200 funt aralygyndadyr.we 3 ″ deflýasiýa çenli.Talap boýunça 5 ″ çenli aýratyn ululyklar we defektler.