Hyzmatdaşlyk

Ösüş döwründe,Jiangsu ROAD Damping Technology CO., Ltd.Guanç Guangzhouou uniwersiteti, tongji uniwersiteti, günorta-gündogar uniwersiteti, sian binagärlik we tehnologiýa uniwersiteti, huazhong ylym we tehnologiýa uniwersiteti, günorta-günbatar jiaotong uniwersiteti, günming ylym we tehnologiýa uniwersiteti, dalian uniwersiteti bilen çuňňur we giňişleýin mekdep-kärhana hyzmatdaşlygyny ýola goýdy. tehnologiýa we ş.m.

Şol esasda, in engineeringenerçilik merkezi, Guanç Guangzhouou uniwersitetiniň jemgyýetçilik howpsuzlygy we betbagtçylygyň öňüni almak we zyýany azaltmak boýunça gözleg merkeziniň professory zhou ýun we günorta-günbatar jiaotong uniwersitetiniň professory Çi maoru topary bilen çuňňur hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.gözleg merkezleriniň gurluşygyna ygrarly, energiýa ýaýramagy damper tehnologiýasy boýunça 3-5 ussady, 1-2 doktoranturany we 2-den 3-e çenli kärhana mugallymlaryny taýýarlamak meýilleşdirilýär.Önümçiligiň, bilimiň we gözlegleriň utgaşdyrylmagy arkaly ýokary hünärli zehinleri taýýarlamak bazasyny dörederis.Gurluşyk döwründe 5-den gowrak myhman alym we okuwçy kabul ediler we in engineeringener we tehniki işgärler üçin 2-3 sany tehniki ýörite okuw berler.