Turbany gysmak

  • Turbany gysmak - Professional öndüriji

    Turbany gysmak - Professional öndüriji

    Kebşirleýiş plastinkasynda gurnama Gurluşdan öň, gysgyçlary has gowy ugrukdyrmak üçin ilki berkitme ýerini bellemeli, soňra kebşirlemäge kebşirläň, turba gysgyç korpusynyň aşaky ýarysyny salyň we turba berkitmeli.Soňra turbanyň gysgyç korpusynyň beýleki ýarysyny we gapak plastinkasyny geýiň we nurbatlar bilen berkidiň.Turbanyň gysgyçlary ýerleşdirilen esasy plastinka hiç haçan kebşirlemäň.