Yzygiderli Hanger

 • Yzygiderli Hanger

  Yzygiderli Hanger

  Bahar asýanlaryň we diregleriň iki esasy görnüşi, üýtgeýän asyjy we hemişelik bahar asyjy bar.Üýtgeýän pru springina asma enjamy we hemişelik bahar asma termiki elektrik stansiýalarynda, ýadro elektrik stansiýasynda, nebithimiýa senagatynda we beýleki ýylylyk hereketlendiriji desgalarda giňden ulanylýar.

  Adatça, bahar asýanlar ýüki götermek we turba ulgamynyň süýşmegini we titremesini çäklendirmek üçin ulanylýar.Bahar asýanlaryň işiniň tapawudy bilen, süýşmegi çäklendiriji we agram ýükleýji asma hökmünde tapawutlanýar.

  Adatça, pru springina asgyç üç esasy bölekden, turba birikdiriş böleginden, orta bölekden (esasan, işleýän bölekden) we rulman gurluşy bilen birikdirilen bölekden ybarat.

  Dürli funksiýalaryna esaslanyp, köp sanly bahar asýan enjamlar we esbaplar bar, ýöne olaryň esasysy üýtgeýän bahar asma enjamy we hemişelik bahar asyjydyr.