Baglanyşyk çäklendirilen ýaý

  • Qualityokary hilli berkitme çäklendirilen ýaý

    Qualityokary hilli berkitme çäklendirilen ýaý

    “Buckling Restrained Brace” (BRB üçin gysga) ýokary energiýa ýaýratmak ukyby bolan nemlendiriji enjamdyr.Bu binanyň aýlawly gapdal ýüklerine, adatça ýer titremesi sebäpli ýüklenmegine garşy durmaga mümkinçilik berýän binadaky gurluş berkitmesi.Ol ýadrosy yzygiderli goldamak we eksenel gysyş astynda togalanmagynyň öňüni almak üçin niýetlenen inçe polat ýadrosyndan we ikisiniň arasynda islenmeýän täsirleriň öňüni alýan interfeýs sebitinden durýar.BRB-leri ulanýan yzygiderli çarçuwalar - berkitme bilen çäklendirilen çarçuwalar ýa-da BRBF-ler diýlip atlandyrylýan adaty çarçuwalardan ep-esli artykmaçlygy bar.