Birikdiriş bölekleri

  • Birikdiriş bölekleri

    Birikdiriş bölekleri

    Baglanyşyklar, köplenç dürli göteriji plitalardan, ýüplükli çybyklardan, gül býurosy tor nurbatlaryndan, halka hozlaryndan, ýüplükli bogunlardan, berkidijilerden we ş.m. dürli bölekleriň belli bir funksiýasyna ýetmek üçin biri-birine bagly kökler, turbalar we funksional böleklerdir.