Mass Damper

  • Qualityokary hilli sazlanan köpçülikleýin damper

    Qualityokary hilli sazlanan köpçülikleýin damper

    Sazlanan köpçülik damper (TMD), garmoniki sorujy hökmünde hem tanalýar, mehaniki yrgyldylaryň amplitudasyny azaltmak üçin gurluşlara oturdylan enjamdyr.Olaryň ulanylmagy oňaýsyzlygyň, zeper ýetmeginiň ýa-da aç-açan gurluş şowsuzlygynyň öňüni alyp biler.Elektrik geçirijisinde, awtoulaglarda we binalarda köplenç ulanylýar.Sazlanan köpçülik damper, strukturanyň hereketi asyl gurluşyň bir ýa-da birnäçe rezonansly rejeleri sebäpli dörän ýerinde has täsirli.Aslynda, TMD “sazlanan” gurluş re modeimine yrgyldy energiýasyny (ýagny damping goşýar) çykarýar.Ahyrky netije: gurluş aslynda has berk duýulýar.