Taýýuan 5-nji orta mekdep täze uniwersitet taslamasy

Taýýuan No.5 orta mekdebiniň täze şäherçesi, Şanxi welaýatynyň Taýuan şäherinde (Seýsmiki öňüni alyş intensiwliginiň 8 derejesi) ýerleşýär.Gurluşynyň umumy meýdany 83861.41 inedördül metrden gowrak bolup, jemi 41,300,000USD-dan gowrak maýa goýuldy.2015-nji ýylda gurlup başlandy. Onuň esasy binalarynda gimnaziýa, mugallymçylyk binalary, çylşyrymly bina, reflektor, umumy ýaşaýyş jaýy we hasabat zaly bar.Şeýle hem, yrgyldama garşy suwuklygyň damperini we titremesine garşy çözgüdi ulanýar.

VFD-iň hyzmat ýagdaýy:Iscakymly suwuk damper

Iş ýüki:295/300/330/390/500/530/550 / 800KN

Iş mukdary:367 toplum

Nemlendiriji koeffisiýenti:0.2 / 0.3

Operasiýa urgusy:± 50mm

BRB-iň hyzmat ýagdaýy:Iscakymly suwuk damper

Model belgileri:

BRB-C × 2162 × 3.0

BRB-C × 1384 × 3.0

Iş mukdary:35 toplum

Iş ýüki:2162/1384KN

 


Iş wagty: Fewral-24-2022