Sukian şäheriniň 1-nji hassahanasynyň taslamasy

Sukian şäheriniň 1-nji hassahanasynyň taslamasy

Sukian şäheriniň 1-nji hassahanasy, Jiangsu welaýatynyň Sukian şäherindäki III derejeli A (Hytaýdaky iň ýokary hassahana) hassahanasy bolup, hökümet tarapyndan doly maýa goýulýar we 2015-nji ýylda tamamlanýar.

Keselhana 330 gektar meýdany tutýar, umumy meýdany 220,000 inedördül metrden gowrak.Keselhananyň esasy binasy 22 dereje we beýikligi 89,6 metr.Sukian şäheri, seýsmiki öňüni alyş intensiwligi 8 derejeli şäher hökmünde hassahana titremä garşy çözgüt hökmünde VFD-ni ulanýar.Biziň kompaniýamyz bu taslama üçin damping çözgüdi bilen üpjün ediji.

VFD-iň hyzmat ýagdaýy:Iscakymly suwuk damper

Iş ýüki:950/1100 / 1200KN

Iş mukdary:253 toplum

Nemlendiriji koeffisiýenti:0.2

Operasiýa urgusy:± 45mm

 


Iş wagty: Fewral-24-2022