Sýamen şäherindäki Dijinyuan täjirçilik emläk taslamasy

Sýamen şäherindäki Dijinyuan täjirçilik emläk taslamasy

Dijinyuan täjirçilik gozgalmaýan emläk, Hytaýyň Fujian welaýatynyň Sýamen şäheriniň Siming etrabynyň Hubin Günorta ýolunyň 1-nji ýerinde ýerleşýär.Bu 62 gatly 5 sany garaşsyz ýaşaýyş jaýyndan we 5 gatly 2 sany söwda binasyndan (2 gatly ýer asty we 3 gatly ýer astynda) täjirçilik we ýaşaýyş jaý toplumy.Binalar 250 metrden gowrak polatdan ýasalan.Taslamanyň tutuş meýdany 54286.697㎡, meýdany 550064.551㎡-den gowrak meýdany öz içine alýar.Taslama daşarky tolgundyryjy hadysalaryň täsiriniň öňüni almak üçin ösen nemlendiriji tehnologiýany ulanýar.Biziň kompaniýamyz bu taslama üçin nemlendiriji ergin we ýelimli suwuk damperiň önümlerini hödürleýär.

VFD-iň hyzmat ýagdaýy:Iscakymly suwuk damper

Iş ýüki:2000KN

Iş mukdary:28 toplum

Nemlendiriji koeffisiýenti:0.25

Operasiýa urgusy:± 75mm


Iş wagty: Fewral-24-2022